Εκδήλωση «Τί κάνει η Ευρώπη για εμένα», Κέντρο Πληροφόρησης Αγρού, 4.5.2019

Tο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2019 διοργάνωσε το Σάββατο, 4 Μαΐου 2019 και ώρα 10:30 την δραστηριότητα με τίτλο ‘Τί κάνει η Ευρώπη για εμένα’.  Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των νέων που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας και κινητικότητας που προσφέρονται μέσω των προγραμμάτων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι νέοι ενημερώθηκαν για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία και τους 11 στόχους για τη νεολαία που καθορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διαλόγου με τη νεολαία.   Νέοι ηγέτες του Κέντρου Νεότητας Αγρού και του οργανισμού Youth Dynamics παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές των προγραμμάτων Νεολαίας που υλοποίησαν σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρονται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, μεταξύ άλλων και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και Φοιτητική Ταυτότητα.