“1) Μειωμένο εισιτήριο για την παιδική σκηνή 8€
2) Μειωμένο εισιτήριο για την κεντρική σκηνή 10€
(Η μείωση αφορά αποκλειστικά και μόνο τις παραγωγές του Σατιρικού Θεάτρου)”

Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 11-15, Αγλαντζιά

Λευκωσία