Ειδική τιμή για κατόχους της Κάρτας Νέων: 12ευρώ

Καντάρας 17, Λατσιά
Λευκωσία
2221
Κύπρος