Πρόσκληση Συνεργατών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε branch, 3.6.19, ώρα 8.30 – 10.30